कर्मचारी योगदान कोष

२०६९ साल कार्तिक महिनादेखि ३० हजार रुपैया बराबरको कर्मचारी योगदान कोष स्थापना गरी हाल त्यस कोषलाई कर्मचारीहरुबाट प्राप्त सहयोग थप गरी निरन्तर वृद्धि गर्दै लैजाने व्यवस्था गरिएको छ । हाल कर्मचारी योगदान कोषबाट कुनै पनि कर्मचारीले परियोजना अन्तरगत काम गर्ने सिलसिलामा संस्थामा काम गर्न छोडेर बाहिर जानु पर्ने अवस्थामा प्रोत्साहनस्वरुप केहि रकम सहयोग गर्ने गरी संचित कोषको रुपमा रहने छ ।

कर्मचारी योगदान कोष नविकरण
जनहित असल शासन क्लबले संस्थामा क्रियाशील कर्मचारीहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने मुख्य उद्धेश्यले कर्मचारी योगदान कोष खडा गरेको छ । गत वर्ष२०६९ कार्तिक २२ गते रु ३० हजार रुपैया बराबरको स्थापना गरिएको उक्त कोष यस वर्षआन्तरिक स्रोतबाट रकम थप गरी १,११,१११ एक लाख एघार हजार एक सय एघार रुपैयाको बनाई स्थानीय काबेली विकास बैंकमा मुद्धती खातामा २०७० कार्तिक २३ गते एक वर्षो लागि ८ प्रतिशत व्याजदरमा नविकरण गरिएको छ । यस कोषबाट प्राप्त ब्याजबाट संस्थाले आगामी वर्षरुदेखि कर्मचारीहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने खालका कार्यक्रमहरु गर्ने संस्थाले जनाएको छ । Karmachari Yogdan Kosh Certificate

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!