प्रकाशनहरु

संस्थाको त्रैमासिक प्रकाशन सुशासन दर्पण बुलेटिन भाग ३

Download (PDF, 676KB)

संस्थाको त्रैमासिक प्रकाशन सुशासन दर्पण बुलेटिन भाग २

Download (PDF, 2.79MB)

संस्थाको त्रैमासिक प्रकाशन सुशासन दर्पण बुलेटिन भाग १

Download (PDF, 1.22MB)

 

संस्थाको ब्रुसियर

Download (PDF, 1.06MB)

कुरुले तेनुपा गाउँ विकास समितिको गाऊँ पार्श्वचित्र २०६७

Download (PDF, 4.87MB)

र्सार्बजनिक वित्त व्यवस्थापनमा सामाजिक जवाफदेहिता परियोजनाको प्रतिवेदन ENGLISH

Download (PDF, 19.35MB)

र्सार्बजनिक वित्त व्यवस्थापनमा सामाजिक जवाफदेहिता परियोजनाको प्रतिवेदन NEPALI

Download (PDF, 16.47MB)

फलाँटे गाविसको गाऊँ पार्श्वचित्र २०६७

Download (PDF, 6.94MB)

तेह्रथुम जिल्ला आँदिम गाविसको गाऊँ पार्श्वचित्र २०६७

Download (PDF, 43.69MB)

 

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!