र्सार्वजनिक सुनुवाई तथा प्रतिबद्धता अनुगमन परियोजना

असल शासन परियोजना, धनकुटाको सहयोगमा धनकुटा जिल्लाका विभिन्न गाविसहरुमा र्सार्बजनिक सुनुवाई तथा प्रतिबद्धता अनुगमन परियोजनालाई यस संस्थाले अगुवाई गर्दै सञ्चालन एवं सहजीकरण गरेको थियो । आर्थिक वर्ष२०६८।६९ मा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तरगत स्थानीय शासन उत्तरदायी संयन्त्र (LGAF) को सहयोगमा धनकुटा नगरपालिका सहित कुरुले तेनुपा, मुढेवास, वसन्तटार, मौनाबुधुक र राजारानी गाविसहरुमा र्सार्बजनिक सुनुवाई परियोजना सञ्चालन गरिएको थियो । साथै सोहि संयन्त्रको सहयोगमा आर्थिक वर्ष२०६९।७० मा भीरगाऊँ, ताँखुवा, तेलिया, परेवादिन र वेलहारा गाविसहरुमा समेत यो परियोजना सञ्चालित छ । परियोजनाका अतिरिक्त यस संस्थाले भेडेटार गाविससंगको सहकार्यमा भेडेटार गाविसमा, अभियान नेपालसंगको सहकार्यमा हात्तर्ीखर्क र पाख्रिबास तथा सल्भ नेपालसंगको सहकार्यमा घोर्लिखर्क गाविसहरुमा समेत र्सार्बजनिक सुनुवाई कार्यक्रमको सहजीकरण गर्ने कार्य सफलतापर्ुवक सम्पन्न गरेको छ ।

स्थानीय शासन उत्तरदायी संयन्त्र (LGAF) संगको सहकार्यमा सम्पन्न सार्वजनिक सुनुवाई परियोजनाको रिपोर्ट पढ्नुहोस् … … ….

सार्वजनिक सुनुवाई परियोजनाको रिपोर्ट २०69

Download (PDF, 1.28MB)

सार्वजनिक सुनुवाई परियोजनाको रिपोर्ट २०७०

Download (PDF, 885KB)

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!