उद्धेश्य/Objectives

[tabs]
[thead]
[tab class=”active” type=”tab” href=”#dws_first_tab72″ title=”उद्धेश्य”]
[tab class=”” type=”tab” href=”#dws_tab1158767172″ title=”Objectives”]
[/thead][tcontents]
[tcontent class=”active” id=”dws_first_tab72″]•स्थानीय स्तरमा क्रियाशील नागरीक समाज संस्थाहरुको प्राविधिक, संस्थागत, आर्थिक, वकालतीय क्षमता विकासमा सहयोग गर्नु,
•अन्तर्राष्टिय तथा राष्टिय गैरसरकारी संस्थाहरुसंगको सहकार्यमा नागरीक समाज संस्थाहरुको दीगो विकासका लागि संघसंस्थाहरुभित्र पारदर्शीता र सामाजिक जवाफदेहिताको सुनिश्चितता गर्नु
•सरकारी निकायहरु, गैससंहरुसंगको सहयोग, समन्वय, सहकार्यमा स्वास्थ्य, शिक्षा, सञ्चार लगायत सम्पुर्ण ऐन, नियम, कानुनहरुको कार्यान्वयनको लागि सचेतना अभियान सञ्चालन गरी कानुन कार्यान्वयनका लागि समन्वयकारी भुमिका निर्वाह गर्नु,
•प्रकाशन, प्रशारणका लागि सञ्चार माध्यमको प्रयोग, वकालतीय अभियान, सञ्जाल निर्माण, संघ महासंघ गठन, सार्वजनिक सुनुवाई जस्ता माध्यमहरुको प्रयोग गरी मानव अधिकार, शान्ति र सुशासनको प्रबद्र्धन गर्नु,
•सार्बजनिक सरोकारको विषयमा सामाजिक परिचालन, अनुसन्धानमुलक कार्यहरु सञ्चालन गर्नु,[/tcontent]
[tcontent class=”” id=”dws_tab1158767172″]Strengthen the technical, organizational and advocacy capacity of civil society organizations to ensure good governance at all levels. Consolidate the efforts of civil society organizations to ensure transparency and social accountability. Promote peace and human rights through media campaign, networking and alliance building. Conduct research and document publication. [/tcontent]
[/tcontents]
[/tabs]

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!