सम्पर्क ठेगाना

जनहित असल शासन क्लब

केन्द्रीय कार्यालय कुरुले तेनुपा : धनकुटा
सम्पर्क कार्यालय :  धनकुटा ५, तल्लो कोप्चे, धनकुटा
फोन नं. : ०२६—५२०७४०
इमेल :  janahitggc@gmail.com
वेवसाइट : www.janahitggc.org.np

शाखा कार्यालयहरु :

जनहित असल शासन क्लब
शाखा कार्यालय : कपन, काठमाडौ
सम्पर्क फोन नं. :  ०१—४८१२७०१
वेवसाइट : www.janahitggc.org.np

जनहित असल शासन क्लब
शाखा कार्यालय :  पिचरा, मोरङ्ग
सम्पर्क फोन नं. : ०२१—४७२९७५
वेवसाइट : www.janahitggc.org.np

जनहित असल शासन क्लब
शाखा कार्यालय : खाँदबारी, संखुवासभा
सम्पर्क फोन नं. : ०२९—५६०४९६
वेवसाइट : www.janahitggc.org.np

जनहित असलशासन क्लव
शाखा कार्यालय : दिक्तेल–२ संगमपार्क खोटाङ्ग
फोन नं : ०३६-४२०३८८
वेवसाइट : www.janahitggc.org.np

जनहित असल शासन क्लब
शाखा कार्यालय : म्याङ्गलुङ्ग बजार, तेह्रथुम
सर्म्पर्क फोन नं. ः ०२६-४६०६३१
वेवसाइट : www.janahitggc.org.np

जनहित असल शासन क्लब
शाखा कार्यालय : ताप्लेजुँग
मोवाइल ः ९८४२६६३८६०
वेवसाइट : www.janahitggc.org.np

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!