सामाजिक जवाफदेहिता परियोजना

विश्व बैंकको नेपालमा सामाजिक जवाफदेहिता कार्यक्रम (PRAN) अन्तरगत अन्तर्रर्ााट्रय अध्ययन सहयोग केन्द्र (CECI) संस्थाको सहयोगमा धनकुटा जिल्लामा पहिलो पटक र्सार्बजनिक वित्त व्यवस्थापनमा सामाजिक जवाफदेहिता परियोजना यस संस्थाले सञ्चालन गरेको हो । यस परियोजना अन्तरगत धनकुटा जिल्लाका मौनाबुधुक, डाँडाबजार र भेडेटार गाविसहरुमा र्सार्बजनिक खर्च पछ्याउने र्सर्वेक्षण ९एभ्त्क्० को सफल परीक्षण गरिएको थियो । र्सार्बजनिक खर्च पछ्याउने र्सर्वेक्षणबाट प्राप्त नतिजालाई सरोकारवालासमक्ष र्सार्बजनिक गरी स्थानीय निकायहरुलाई पृष्ठपोषण प्रदान गर्ने कार्य समेत यस संस्थाको तर्फाट गरिएको थियो । परियोजना अवधिभर गरिएका क्रियाकलापहरुलाई सुशासन दर्पण साप्ताहिक रेडियो कार्यक्रममार्फ प्रचारप्रसार गरिएको थियो । साथै गाविसको तीन आर्थिक वर्षो बजेट परिचालनको अवस्था अध्ययन एवं बजेट विश्लेषण गरी प्रतिवेदनको पुस्तक प्रकाशन समेत गरिएको थियो ।

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!