गाउँ गाउँमा सूचनाको हक

नेपालगन्ज १२ कार्तिक । बाँकेका ग्रामिण क्षेत्रका नागरिकहरुलाई सूचनाको हक सम्बन्धी जानकारी दिने अभियान थालिएको छ । स्थानीय स्तरमा रहेका सार्बजनिक निकायमा सुशासन, पारदर्शितासंगै सबै कुराको थाहा पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि अभियान थालिएको हो । सार्वजनिक निकायका सेवा, सुविधा, पारदर्शिता, जवाफदेहितासंगै...
पुरा पदनुहोस

सूचनाको हकसम्बन्धी विश्वव्यापी सञ्जालमा नेपाल

नेपालले सूचनाको हकका लागि काम गर्दै आएको विश्वव्यापी संस्था सूचनाको हक अभियन्ता सञ्जाल (फोयानेट) को सञ्चालक समितिमा आफ्नो प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ ।सञ्जालको सात सदस्यीय सञ्चालक समितिमा नेपालको तर्फबाट सूचनाको हकको क्षेत्रमा नेतृत्व गर्दै आउनुभएका वरिष्ठ पत्रकार तारानाथ दाहाल निर्वाचित हुनुभएको...
पुरा पदनुहोस

Nepal secures seat in FOIAnet steering committee

Kathmandu, Oct 29: Nepal has secured its space in the Steering Committee of the Freedom of Information Advocates’ Network (FOIAnet) – a global civic organization crusading for the access to information since 2002. Nepal’s noted Right to Information (RTI) activist and...
पुरा पदनुहोस

राष्ट्रिय सूचना आयोगको नियुक्ति

तारानाथ दाहाल सूचनाको हक मानिसको ज्यादै संवेदनशील मौलिक अधिकार हो। सुसूचित नभएसम्म व्यक्तिले आफ्ना बाँकी कुनै पनि हक दाबी गर्न सक्ने अवस्था नहुने हुनाले यो हकलाई बाँच्न पाउने जीउ ज्यानको हकभन्दा पनि आधारभूत हक मान्न थालिएको छ। त्यसैले यो हकको प्रचलन,...
पुरा पदनुहोस

सूचनाको हक र यसको प्रयोग

सूचनाको हक प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई नेपालको अन्तरिम संबिधान २०६३ को धारा २७ ले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हक हो । सरकारी वा गैर सरकारी सर्वजनिक निकायबाट सर्वजनिक महत्वको सूचना माग्ने वा पाउने अधिकारको रुपमा स्थापित भइसकेको यो नैसर्गिक हकलाई कार्यान्वयन गर्न सूचनाको...
पुरा पदनुहोस

शुभकामना आदानप्रदानका लागि कोष स्थापना

काठमाडौ (१ कार्तिक)÷संस्थाको दैनिक प्रशासनीक कार्य सञ्चालन एवं हरेक वर्ष वडादशैं र नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा काठमाडौमा शुभकामना आदानप्रदान तथा चियापान कार्यक्रमको आयोजना गर्ने मुख्य उद्धेश्यले जनहित असल शासन क्लबको काठमाडौ शाखाले १५,५५५÷— रुपैया बराबरको अक्षय कोष स्थापना गर्ने भएको छ ।...
पुरा पदनुहोस

महिलाको स्वास्थ्य, नसर्ने रोग र जँक फुडबारे अन्तरक्रिया सम्पन्न

भक्तपुर÷प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द्र बागबजारको सहयोगमा स्वास्थ्य अधिकार सुर्ती नियन्त्रण जिल्ला सञ्जाल भक्तपुरले आज मिति २०७१ आश्विन ३० गते महिलाहरुको स्वास्थ्य, नसर्ने रोग र जँक फुडबारेको अन्तरक्रिया कार्यक्रम नेपाल स्काउट, भक्तपुरको सभाहलमा सफलतापुर्वक सम्पन्न गरेको छ । कार्यक्रममा सञ्जालका संयोजक...
पुरा पदनुहोस

विराटनगरउपमहानगरपालिकाबाटसुचनाप्राप्त

विराटनगरउपमहानगरपालिकाकोकार्यालयलेसुचनाकोहकसम्बन्धीहुलाकबाटप्राप्तनिवेदनउपरकारवाहीगर्दैलिखितजवाफप्रेसितगरेकोछ कार्यालयलेमिति२०७१आश्विन१२गतेकोपत्रप्राप्तगरीचलानीनं. ८८०२बाटविभिन्न१२वटासुचनाहरुप्रमाणितपत्रसहितउपलब्धगराएकोछ।पत्रमासुचनामागकर्तालाईसम्बोधनगरीसुचनामागभएअनुसारबुँदागतरुपमासुचनाउपलब्धगराएकोभनिएकोछ।पत्रमाकार्यकारीअधिकृतलेहस्ताक्षरगर्नुभएकोछ।पत्रइमेलमार्फतप्राप्तभएकोहो। उपमहानगरपालिकाबाटप्रेसितसुचनामाकार्यालयकोवेवसाइट२०६६सालदेखिशुरुवातभएको, कार्यालयकोहाताभित्रनागरीकवडापत्र२०६२।६३देखिराखिएको, वार्षिकबजेट, नीतितथाकार्यक्रमपुस्तिका, प्रकाशननेपालीभाषामागर्नेगरेको, युवाखेलकुदतथासुचनाशाखारहेकोरत्यसबाटआधारभुतसुचनाउपलब्धहुनसक्ने, सुचनासार्वजनिकवार्षिकसमिक्षाबैठकमागर्नेगरेको, अन्तिमलेखापरीक्षणगतवर्ष२०७०भाद्र६गतेकार्यालयमासार्वजनिकगरिएको, योजनास्थलमासुचनापाटीहरुराख्नेगरेको, न्युनतम्शर्तमापनकोनतिजा२०७१श्रावण१५गतेकार्यालयकोमहाशाखा, शाखाकाजिम्मेवारकर्मचारीहरुमाझसार्वजनिकगरिएको, सुचनाकोहकसम्बन्धीनिवेदनहरुमुलदर्ताकिताबमैदर्ताहुनेगरेकोरसुचनाकोहकसम्बन्धीसुचनाहरुकार्यालयकोवेभसाइटमानैराखिनेअभ्यासभइरहेकोजस्तासुचनाविवरणहरुउपलब्धगराइएकोछ। काठमाडौजिविसबाटसुचनाप्राप्त सुचनाकोहकसम्बन्धीऐन२०६४कोप्रयोगगरीलिखितरुपमामागगरिएकोसुचनाकोनिवेदनउपरकाठमाडौजिल्लाविकाससमितिकोकार्यालयलेसुनुवाईगर्दैमागगरेबमोजिमकासुचनाविवरणहरुउपलब्धगराएकोछ। कार्यालयलेमिति२०७१असोज१४गतेचलानीनम्बर७७२कोपत्रमार्फतनिवेदकहरुलाईसम्बोधनगरीलिखितरुपमापत्रमार्फतसुचनाउपलब्धगराएकोहो।कार्यालयकासुचनाअधिकारीप्रविणप्याकुरेलद्धाराहस्ताक्षरगरीसुचनाप्रेसितगरिएकोछ। मागगरिएकोसुचनाहरुमाकार्यालयकोवेवसाइटआ.व. २०६५।६६बाटशुरुवातभएको, सुचनापाटीकार्यालयभवनकोमुख्यप्रवेशद्धारअगाडिराखिएको, कार्यालयस्थापनादेखिनैसुचनापाटीभएको, सुचााशाखाकोअगाडिसमेतसुचनाराखिएको, नागरीकवडापत्र२०६५।६६देखिरहेकोरसोकार्यालयकोमुलगेटअगाडिरहेकोबताइएकोछ। यसैगरीकार्यालयकानियमितप्रकाशनहरुकाठमाडौविकाससन्देशवर्षमा३पटक, वार्षिकजिविसयोजनावर्षमाएकपटक, वार्षिकप्रगतिप्रतिवेदनवर्षमाएकपटक, वार्षिकनितीतथाकार्यक्रमवर्षमाएकपटकनेपालीभाषामाप्रकाशनहुनेगरेकोछ।सुचनाशाखारहेकोरकार्यालयकासुचना, प्रकाशनहरुतथाविवरणहरुउपलब्धहुने, रेडियोमिर्मिरेसंगसम्झौतागरीपाक्षिकरुपमाआइतवार२५मिनेटकोगाऊँकोआवाजनामकरेडियोकार्यक्रमप्रशारणहुँदैगरेको, हरेकवर्षतीनपटकसार्वजनिकसुनुवाईहुनेरगतआर्थिकवर्षमा२०७०कार्तिक१५गतेरामकोटगाविसमा१७७जनासहभागी, फागुन२९गतेमहांकालगाविसमा२७६जनार२०७१जेठ२९गतेमातातीर्थगाविसमा३२९जनाकोउपस्थितिमासार्वजनिकसुनुवाईसम्पन्नभएको, वर्षमाएकपटकसामाजिकपरीक्षणगर्नेगरेको, गतवर्ष२०७०कार्तिक२१गते५७जनाकोउपस्थितिमासामाजिकपरीक्षणकोप्रस्तुतीकरणसम्पन्नभएको, अन्तिमलेखापरीक्षणजिल्लापरिषद्मार्फतसरोकारवालावर्गहरुमासार्वजनिकगर्नेगरिएको, सुचनाशाखामालेपप्रतिवेदनराख्नेगरिएको, यसकार्यालयअन्तरगत५००भन्दाबढीयोजनाहरुसञ्चालनहुनेरअधिकाँशमाउपभोक्तासमितिरठेकेदारलेहोर्डिगबोर्डराख्नेगरेको, न्युनतम्शर्तकार्यसम्पादनमापनप्रतिवेदनकोआधारमाराष्टियदैनिकपत्रिकारकाठमाडौविकाससन्देशमार्फतनतिजासार्वजनिकगर्नेगरेकोतरसुचकअनुसारकोप्राप्ताँकभनेसम्पूर्णकर्मचारीहरुलाईसमक्षमात्रसार्वजनिकगर्नेगरेको, गतआर्थिकवर्षमा७वटासुचनाकोहकसम्बन्धीनिवेदनहरुदर्ताभएकारसबैमागकर्तालाईसुचनाउपलब्धगराइएको, सुचनाप्रवाहकोअभिलेखअलग्गैराखिएकोछरकार्यालयलेनियमितचौमासिकबुलेटिनकाठमाडौविकाससन्देशतथावार्षिकजिल्लाविकासयोजनारप्रगतिप्रतिवेदनसमेतप्रकाशनगरीसरोकारवालाहरुलाईजानकारीगराइनेगरिएकोसुचनाविवरणप्राप्तभएकोछ। खानीतथाभुगर्भविभागबाटसुचनाप्राप्त...
पुरा पदनुहोस

जिविस संखुवासभाबाट सुचना प्राप्त

सुचनाको हकसम्बन्धी ऐनको प्रयोग गरी नागरीकको हैसियतले माग गरिएको सुचनाका सम्बन्धमा जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, संखुवासभाले चलानी नम्बर ३६८ को पत्रमार्फत सुचना उपलब्ध गराएको छ । कार्यालयका सुचना अधिकारी सुभाषचन्द्र कुइकेलले हस्ताक्षर गरी आश्विन २३ गते प्रेसित पत्र आज प्राप्त भएको...
पुरा पदनुहोस
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!