नागरिक वडापत्र सूचना पाटी र गुनासो पेटिकाको प्रयोग

जनहित असल शासन क्लबले आफ्नो नागरिक वडापत्रमा सूचना अधिकारीको विवरण पनि अध्यावधिक गरेको छ । सामाजिक जवाफदेहिताका औजारहरुमध्ये नागरिक वडापत्र, सूचना पाटी र गुनासो पेटिकाको प्रयोग यो संस्थाले आफ्नो कार्यालयमा राखी शुरुवात गरेको छ । साथमा धुम्रपान तथा सूर्तिजन्य वस्तु नियन्त्रण...
पुरा पदनुहोस

कार्यसम्पादन तथा अनुगमन कार्यक्रम सम्वन्धि अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न

जनहित असल शासन क्लब, कुरुले तेनुपा, धनकुटाले स्थानीय शासन उत्तरदायी संयन्त्रको LGAF को सहयोगमा धनकुटा जिल्लाको बिभिन्न स्थानिय निकायमा सञ्चालन गरिरहेको जवाफदेहिता प्रवद्र्धनका लागि “स्थानीय निकायको कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्था पालना अनुगमन” परियोजनाको कार्य सम्पादन तथा अनुगमनमा पाईएका बिषय सम्वन्धि जानकारी...
पुरा पदनुहोस

Strategic communications in crisis

Krishna Sapkota  Various speakers have stressed the need to develop effective mechanisms to proactively disclose and disseminate post-quake rescue, relief, rehabilitation and reconstruction related information to citizens. At a policy interface discussion organised in the capital today by Freedom Forum on...
पुरा पदनुहोस
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!